Chinês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Onko avustus verovapaata?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Perguntar se o subsídio é tributável
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Onko tuki veronalaista?
该津贴是否要纳税?
Perguntar se o subsídio é tributável
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
我能拿到什么福利?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
这个津贴是否影响其他福利?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Voinko valittaa päätöksestä?
我能否申诉反对某个决定?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
如果情况有所改变我该如何做?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude