Polonês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Kio profitojn mi ricevas?
Jakie świadczenia dostanę?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude