Holandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Estas la poŝmono imponibla?
Is de uitkering belastingvrij?
Perguntar se o subsídio é tributável
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Estas la poŝmono imponibla?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Perguntar se o subsídio é tributável
Kio profitojn mi ricevas?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude