Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Estas la poŝmono imponibla?
Onko avustus verovapaata?
Perguntar se o subsídio é tributável
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Estas la poŝmono imponibla?
Onko tuki veronalaista?
Perguntar se o subsídio é tributável
Kio profitojn mi ricevas?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Voinko valittaa päätöksestä?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude