Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
请问补贴是不需要纳税的吗?
Onko avustus verovapaata?
Perguntar se o subsídio é tributável
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
该津贴是否要纳税?
Onko tuki veronalaista?
Perguntar se o subsídio é tributável
我能拿到什么福利?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
这个津贴是否影响其他福利?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
我能否申诉反对某个决定?
Voinko valittaa päätöksestä?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
如果情况有所改变我该如何做?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude