Sueco | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Perguntar se o subsídio é tributável
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Perguntar se o subsídio é tributável
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude