Polonês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Wird die Unterstützung besteuert?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakie świadczenia dostanę?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude