Holandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Is de uitkering belastingvrij?
Perguntar se o subsídio é tributável
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Wird die Unterstützung besteuert?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Perguntar se o subsídio é tributável
Was für Unterstützung bekomme ich?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude