Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Tipo de conta bancária
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Tipo de conta bancária
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Tipo de conta bancária
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Tipo de conta bancária
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Tipo de conta bancária
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Tipo de conta bancária
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Tipo de conta bancária
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Tipo de conta bancária
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Perguntar por informações sobre empréstimos
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Pedir informações sobre a taxa de juros
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Dizer que você está interessado em seguros
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Tipo de seguro
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Tipo de seguro
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Tipo de seguro
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Tipo de seguro
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Tipo de seguro
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Tipo de seguro
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Tipo de seguro
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Tipo de seguro
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Tipo de seguro
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Tipo de seguro
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Tipo de seguro
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Perguntar o custo do seguro