Holandês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ik zou graag een bankrekening openen.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kan ik een bankrekening online openen?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Bạn có những loại thẻ nào?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
tài khoản hiện tại
lopende rekening
Tipo de conta bancária
tài khoản tiết kiệm
spaarrekening
Tipo de conta bancária
tài khoản cá nhân
persoonlijke rekening
Tipo de conta bancária
tài khoản chung
gezamenlijke rekening
Tipo de conta bancária
tài khoản con
kinderrekening
Tipo de conta bancária
tài khoản ngoại tệ
vreemde valutarekening
Tipo de conta bancária
tài khoản kinh doanh
zakelijke rekening
Tipo de conta bancária
tài khoản sinh viên
studentenrekening
Tipo de conta bancária
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Tôi có sổ tài khoản không?
Krijg ik een chequeboekje?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Wat is de spaarrente?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mijn bankkaart werd gestolen.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ik koop mijn eerste huis.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ik koop een tweede eigendom.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Tôi muốn thế chấp
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Tôi mua tài sản để cho
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Tôi muốn mua bảo hiểm
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Dizer que você está interessado em seguros
Bảo hiểm hộ gia đình
inboedel/opstalverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm du lịch
reisverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm nhân thọ
levensverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm sức khỏe
gezondheidsverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm ô tô
autoverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm thú nuôi
huisdierenverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm trộm cắp
diefstalverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm thế chấp
hypotheekbescherming
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản sinh viên
studentenverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm nhóm
groepsverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản
schadeverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm lũ lụt
overstromingsverzekering
Tipo de seguro
bảo hiểm hỏa hoạn
brandverzekering
Tipo de seguro
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Hoeveel kost de verzekering?
Perguntar o custo do seguro