Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
běžný účet
kuranta konto
Tipo de conta bancária
spořící účet
ŝparadoj konto
Tipo de conta bancária
osobní účet
persona konto
Tipo de conta bancária
společný účet
kuna konto
Tipo de conta bancária
dětský účet
infana konto
Tipo de conta bancária
cizoměnový účet
fremda valuto konto
Tipo de conta bancária
obchodní účet
afera konto
Tipo de conta bancária
studentský účet
studenta konto
Tipo de conta bancária
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Dostanu šekovou knížku?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Jaká je spořící úroková sazba?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Mi perdis mian kreditkarton.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Moje kreditní karta byla ukradena.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Můžete zablokovat můj účet?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Potřebuji náhradní kartu.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Kupuji můj první dům.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Kupuji druhou nemovitost.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Dizer que você está interessado em seguros
pojištění domu/domácnosti
hejma/domanara asekuro
Tipo de seguro
cestovní pojištění
vojaĝa asekuro
Tipo de seguro
životní pojištění
viva asekuro
Tipo de seguro
zdravotní pojištění
sana asekuro
Tipo de seguro
povinné ručení
aŭtoasekuro
Tipo de seguro
pojištění mazlíčků
dombestoasekuro
Tipo de seguro
pojištění proti krádeži
ŝtela asekuro
Tipo de seguro
pojištění hypotéky
hipoteka protekto
Tipo de seguro
pojištění majetku studenta
studentoposedoj
Tipo de seguro
skupinové pojištění osob
grupoasekuro
Tipo de seguro
pojištění majetku
proprietoasekuro
Tipo de seguro
pojištění proti povodním
inundoasekuro
Tipo de seguro
pojištění proti požáru
fajroasekuro
Tipo de seguro
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Kolik stojí to pojištění?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Perguntar o custo do seguro