Russo | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Tipo de conta bancária
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Tipo de conta bancária
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Tipo de conta bancária
บัญชีร่วม
совместный счет
Tipo de conta bancária
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Tipo de conta bancária
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Tipo de conta bancária
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Tipo de conta bancária
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Tipo de conta bancária
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Perguntar por informações sobre empréstimos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pedir informações sobre a taxa de juros
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Dizer que você está interessado em seguros
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
страхование жизни
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Perguntar o custo do seguro