Polonês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Czy mogę założyć konto przez internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
บัญชีกระแสรายวัน
rachunek bieżący
Tipo de conta bancária
บัญชีออมทรัพย์
rachunek oszczędnościowy
Tipo de conta bancária
บัญชีส่วนบุคคล
rachunek osobisty
Tipo de conta bancária
บัญชีร่วม
wspólny rachunek bankowy
Tipo de conta bancária
บัญชีสำหรับเด็ก
konto dla dziecka
Tipo de conta bancária
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
rachunek w obcej walucie
Tipo de conta bancária
บริการเงินฝากธุรกิจ
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de conta bancária
บัญชีสำหรับนักเรียน
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de conta bancária
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Czy dostanę książeczkę czekową?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Perguntar por informações sobre empréstimos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir informações sobre a taxa de juros
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Dizer que você está interessado em seguros
ประกันภัยบ้าน
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Perguntar o custo do seguro