Chinês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
请问我能在网上开户吗?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
请问我能在手机上管理账户么?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
请问你们有哪些种类的银行账户?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
บัญชีกระแสรายวัน
活期账户
Tipo de conta bancária
บัญชีออมทรัพย์
储蓄账户
Tipo de conta bancária
บัญชีส่วนบุคคล
个人账户
Tipo de conta bancária
บัญชีร่วม
联名账户
Tipo de conta bancária
บัญชีสำหรับเด็ก
儿童账户
Tipo de conta bancária
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
外国货币账户
Tipo de conta bancária
บริการเงินฝากธุรกิจ
商务账户
Tipo de conta bancária
บัญชีสำหรับนักเรียน
学生账户
Tipo de conta bancária
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
请问国际转账的手续费是多少?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
储蓄利率是多少?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
我丢失了我的信用卡。
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
我的信用卡被偷了。
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
您能冻结我的账户吗?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
我想要了解贷款信息。
Perguntar por informações sobre empréstimos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
您能给我说说利率信息吗?
Pedir informações sobre a taxa de juros
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
我正在考虑买第一套房子。
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
这是我在购买的第二套房子。
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
我想要再抵押。
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
我想要评估我的抵押贷款。
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我想要买一处房产出租。
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
我的年收入大概______。
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
我想要买一份保险。
Dizer que você está interessado em seguros
ประกันภัยบ้าน
家庭保险
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
旅游保险
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
人身保险
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
健康保险
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
汽车保险
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
宠物保险
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
失窃保险
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
抵押贷款保险
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
学生财物保险
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
团体保险
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
财产保险
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
洪水保险
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
火灾保险
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
我的保险能保多久?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
请问我的保险多少钱?
Perguntar o custo do seguro