Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Gostaria de abrir uma conta bancária.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Posso abrir uma conta pela internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Posso usar o banco pelo celular?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Bạn có những loại thẻ nào?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
conta corrente
tài khoản hiện tại
Tipo de conta bancária
conta de poupança
tài khoản tiết kiệm
Tipo de conta bancária
conta pessoal
tài khoản cá nhân
Tipo de conta bancária
conta conjunta
tài khoản chung
Tipo de conta bancária
conta para crianças
tài khoản con
Tipo de conta bancária
conta de moeda estrangeira
tài khoản ngoại tệ
Tipo de conta bancária
conta empresarial
tài khoản kinh doanh
Tipo de conta bancária
conta estudantil
tài khoản sinh viên
Tipo de conta bancária
Existem taxas mensais?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Vou receber um talão de cheques?
Tôi có sổ tài khoản không?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Qual é a taxa de juros da poupança?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Perdi meu cartão de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Meu cartão de crédito foi roubado.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Você pode bloquear minha conta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Preciso de um cartão de reposição.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Perguntar por informações sobre empréstimos
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Estou comprando minha primeira casa própria.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Estou comprando uma segunda propriedade.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Tôi muốn thế chấp
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Tôi mua tài sản để cho
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Gostaria de contratar um seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Dizer que você está interessado em seguros
seguro de habitação
Bảo hiểm hộ gia đình
Tipo de seguro
seguro de viagem
bảo hiểm du lịch
Tipo de seguro
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Tipo de seguro
seguro de saúde
bảo hiểm sức khỏe
Tipo de seguro
seguro automóvel
bảo hiểm ô tô
Tipo de seguro
seguro saúde animal
bảo hiểm thú nuôi
Tipo de seguro
seguro contra roubo
bảo hiểm trộm cắp
Tipo de seguro
seguro de proteção sobre a hipoteca
bảo hiểm thế chấp
Tipo de seguro
seguro estudantil
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tipo de seguro
seguro de grupo
bảo hiểm nhóm
Tipo de seguro
seguro de propriedade
bảo hiểm tài sản
Tipo de seguro
seguro contra inundações
bảo hiểm lũ lụt
Tipo de seguro
seguro contra incêndio
bảo hiểm hỏa hoạn
Tipo de seguro
Por quantos meses dura a cobertura?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Qual é o custo do seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Perguntar o custo do seguro