Holandês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kan ik een bankrekening online openen?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
rachunek bieżący
lopende rekening
Tipo de conta bancária
rachunek oszczędnościowy
spaarrekening
Tipo de conta bancária
rachunek osobisty
persoonlijke rekening
Tipo de conta bancária
wspólny rachunek bankowy
gezamenlijke rekening
Tipo de conta bancária
konto dla dziecka
kinderrekening
Tipo de conta bancária
rachunek w obcej walucie
vreemde valutarekening
Tipo de conta bancária
rachunek firmy/konto firmowe
zakelijke rekening
Tipo de conta bancária
rachunek studencki/konto studenckie
studentenrekening
Tipo de conta bancária
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Czy dostanę książeczkę czekową?
Krijg ik een chequeboekje?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wat is de spaarrente?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ik koop mijn eerste huis.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ik koop een tweede eigendom.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Dizer que você está interessado em seguros
ubezpieczenie domu/mieszkania
inboedel/opstalverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
reisverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
levensverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
gezondheidsverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
autoverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
huisdierenverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
diefstalverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
hypotheekbescherming
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
studentenverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
groepsverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
schadeverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
overstromingsverzekering
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
brandverzekering
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Hoeveel kost de verzekering?
Perguntar o custo do seguro