Espanhol | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Czy mogę założyć konto przez internet?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
rachunek bieżący
cuenta corriente
Tipo de conta bancária
rachunek oszczędnościowy
cuenta de ahorros
Tipo de conta bancária
rachunek osobisty
cuenta personal
Tipo de conta bancária
wspólny rachunek bankowy
cuenta conjunta
Tipo de conta bancária
konto dla dziecka
cuenta infantil
Tipo de conta bancária
rachunek w obcej walucie
cuenta en moneda extranjera
Tipo de conta bancária
rachunek firmy/konto firmowe
cuenta comercial
Tipo de conta bancária
rachunek studencki/konto studenckie
cuenta para estudiantes
Tipo de conta bancária
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Czy dostanę książeczkę czekową?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
He perdido mi tarjeta de crédito.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Proszę o zablokowanie mojego konta.
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Necesito una tarjeta nueva.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Me voy a comprar mi primera casa.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Me gustaría contratar un seguro.
Dizer que você está interessado em seguros
ubezpieczenie domu/mieszkania
seguro de hogar
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
seguro de viaje
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
seguro de vida
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
seguro de salud
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
seguro de coche
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
seguro de mascotas
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
seguro de robo
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
seguro hipotecario
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
seguro de bienes para estudiantes
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
seguro colectivo
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
seguro de bienes
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
seguro de inundaciones
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
seguro de incendios
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Perguntar o custo do seguro