Chinês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
我想要开一个银行账户。
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
我想要注销我的银行账户。
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Czy mogę założyć konto przez internet?
请问我能在网上开户吗?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
请问我能在手机上管理账户么?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
rachunek bieżący
活期账户
Tipo de conta bancária
rachunek oszczędnościowy
储蓄账户
Tipo de conta bancária
rachunek osobisty
个人账户
Tipo de conta bancária
wspólny rachunek bankowy
联名账户
Tipo de conta bancária
konto dla dziecka
儿童账户
Tipo de conta bancária
rachunek w obcej walucie
外国货币账户
Tipo de conta bancária
rachunek firmy/konto firmowe
商务账户
Tipo de conta bancária
rachunek studencki/konto studenckie
学生账户
Tipo de conta bancária
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
请问有月费吗?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
请问国际转账的手续费是多少?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Czy dostanę książeczkę czekową?
请问我会有支票簿吗?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
储蓄利率是多少?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
您能如何防止我被诈骗?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
我丢失了我的信用卡。
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
我的信用卡被偷了。
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Proszę o zablokowanie mojego konta.
您能冻结我的账户吗?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
我需要补办一张卡。
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
我想要了解贷款信息。
Perguntar por informações sobre empréstimos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
您能给我说说利率信息吗?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
我正在考虑买第一套房子。
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Kupuję moją drugą nieruchomość.
这是我在购买的第二套房子。
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
我想要再抵押。
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
我想要评估我的抵押贷款。
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
我想要买一处房产出租。
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
我的年收入大概______。
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
我想要买一份保险。
Dizer que você está interessado em seguros
ubezpieczenie domu/mieszkania
家庭保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
旅游保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
人身保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
健康保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
汽车保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
宠物保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
失窃保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
抵押贷款保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
学生财物保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
团体保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
财产保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
洪水保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
火灾保险
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
我的保险能保多久?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
请问我的保险多少钱?
Perguntar o custo do seguro