Alemão | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Was für Kontotypen gibt es?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
rachunek bieżący
Girokonto
Tipo de conta bancária
rachunek oszczędnościowy
Sparkonto
Tipo de conta bancária
rachunek osobisty
Privatkonto
Tipo de conta bancária
wspólny rachunek bankowy
Gemeinschaftskonto
Tipo de conta bancária
konto dla dziecka
Kinderkonto
Tipo de conta bancária
rachunek w obcej walucie
Konto für fremde Währungen
Tipo de conta bancária
rachunek firmy/konto firmowe
Businesskonto
Tipo de conta bancária
rachunek studencki/konto studenckie
Studentenkonto
Tipo de conta bancária
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fallen monatlich Gebühren an?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Czy dostanę książeczkę czekową?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wie ist der Zinssatz?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Können Sie mein Konto sperren?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Dizer que você está interessado em seguros
ubezpieczenie domu/mieszkania
Hausratsversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
Reiseversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
Lebensversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
Krankenversicherug
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
KFZ-Versicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherung für Haustiere
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Diebstahlversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Hypothekenversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
Studentenversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
Gruppenversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
Sachversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Flutschutzversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
Brandschutzversicherung
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Was kostet die Versicherung?
Perguntar o custo do seguro