Polonês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
What are the fees if I use external ATMs?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

I would like to open a bank account.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
I would like to close my bank account.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Can I open a bank account online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Will I get a debit card or a credit card?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Can I use banking on my cell?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
What types of bank accounts do you have?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
current account
rachunek bieżący
Tipo de conta bancária
savings account
rachunek oszczędnościowy
Tipo de conta bancária
personal account
rachunek osobisty
Tipo de conta bancária
joint account
wspólny rachunek bankowy
Tipo de conta bancária
children's account
konto dla dziecka
Tipo de conta bancária
foreign currency account
rachunek w obcej walucie
Tipo de conta bancária
business account
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de conta bancária
student account
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de conta bancária
Are there any monthly fees?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
What are the commissions for international transfers?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Do I get a checkbook?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
What is the savings interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
In what ways can you protect me from frauds?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
I lost my credit card.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
My credit card was stolen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Can you block my account?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
I need a replacement card.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

I would like to have some information about loans.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Perguntar por informações sobre empréstimos
What can you tell me about the interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir informações sobre a taxa de juros
I would like to have some information about mortgages.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
I am buying my first home.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
I am buying a second property.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
I would like to remortgage.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
I would like to review my existing mortgage.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
I am buying a property to let.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
My gross annual income is ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

I would like to purchase insurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Dizer que você está interessado em seguros
home/household insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
travel insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
life insurance
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
car insurance
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
pet insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
theft insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
mortgage protection
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
student possessions
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
group insurance
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
flood insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
fire insurance
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
For how many months will I be covered?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
What is the price for the insurance?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Perguntar o custo do seguro