Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Bạn có những loại thẻ nào?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
τρεχούμενος λογαριασμός
tài khoản hiện tại
Tipo de conta bancária
λογαριασμός ταμιευτηρίου
tài khoản tiết kiệm
Tipo de conta bancária
προσωπικός λογαριασμός
tài khoản cá nhân
Tipo de conta bancária
κοινός λογαριασμός
tài khoản chung
Tipo de conta bancária
παιδικός λογαριασμός
tài khoản con
Tipo de conta bancária
συναλλαγματικός λογαριασμός
tài khoản ngoại tệ
Tipo de conta bancária
επαγγελματικός λογαριασμός
tài khoản kinh doanh
Tipo de conta bancária
φοιτητικός λογαριασμός
tài khoản sinh viên
Tipo de conta bancária
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Tôi có sổ tài khoản không?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Tôi mất thẻ tín dụng
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Perguntar por informações sobre empréstimos
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Tôi muốn thế chấp
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Tôi mua tài sản để cho
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Dizer que você está interessado em seguros
ασφάλεια κατοικίας
Bảo hiểm hộ gia đình
Tipo de seguro
ταξιδιωτική ασφάλιση
bảo hiểm du lịch
Tipo de seguro
ασφάλεια ζωής
bảo hiểm nhân thọ
Tipo de seguro
ασφάλεια υγείας
bảo hiểm sức khỏe
Tipo de seguro
ασφάλεια αυτοκινήτου
bảo hiểm ô tô
Tipo de seguro
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
bảo hiểm thú nuôi
Tipo de seguro
ασφάλεια κλοπής
bảo hiểm trộm cắp
Tipo de seguro
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
bảo hiểm thế chấp
Tipo de seguro
φοιτητική ασφάλεια
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tipo de seguro
ομαδική ασφάλιση
bảo hiểm nhóm
Tipo de seguro
ασφάλεια ακινήτου
bảo hiểm tài sản
Tipo de seguro
ασφάλεια πλημμύρας
bảo hiểm lũ lụt
Tipo de seguro
ασφάλεια πυρός
bảo hiểm hỏa hoạn
Tipo de seguro
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Perguntar o custo do seguro