Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
kuranta konto
běžný účet
Tipo de conta bancária
ŝparadoj konto
spořící účet
Tipo de conta bancária
persona konto
osobní účet
Tipo de conta bancária
kuna konto
společný účet
Tipo de conta bancária
infana konto
dětský účet
Tipo de conta bancária
fremda valuto konto
cizoměnový účet
Tipo de conta bancária
afera konto
obchodní účet
Tipo de conta bancária
studenta konto
studentský účet
Tipo de conta bancária
Ĉu estas monataj kotizoj?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dostanu šekovou knížku?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Jaká je spořící úroková sazba?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Můžete zablokovat můj účet?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Mi bezonas anstataŭan karton.
Potřebuji náhradní kartu.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuji můj první dům.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuji druhou nemovitost.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Dizer que você está interessado em seguros
hejma/domanara asekuro
pojištění domu/domácnosti
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
cestovní pojištění
Tipo de seguro
viva asekuro
životní pojištění
Tipo de seguro
sana asekuro
zdravotní pojištění
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
povinné ručení
Tipo de seguro
dombestoasekuro
pojištění mazlíčků
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
pojištění proti krádeži
Tipo de seguro
hipoteka protekto
pojištění hypotéky
Tipo de seguro
studentoposedoj
pojištění majetku studenta
Tipo de seguro
grupoasekuro
skupinové pojištění osob
Tipo de seguro
proprietoasekuro
pojištění majetku
Tipo de seguro
inundoasekuro
pojištění proti povodním
Tipo de seguro
fajroasekuro
pojištění proti požáru
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kolik stojí to pojištění?
Perguntar o custo do seguro