Polonês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
kuranta konto
rachunek bieżący
Tipo de conta bancária
ŝparadoj konto
rachunek oszczędnościowy
Tipo de conta bancária
persona konto
rachunek osobisty
Tipo de conta bancária
kuna konto
wspólny rachunek bankowy
Tipo de conta bancária
infana konto
konto dla dziecka
Tipo de conta bancária
fremda valuto konto
rachunek w obcej walucie
Tipo de conta bancária
afera konto
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de conta bancária
studenta konto
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de conta bancária
Ĉu estas monataj kotizoj?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Mi bezonas anstataŭan karton.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Dizer que você está interessado em seguros
hejma/domanara asekuro
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
viva asekuro
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
sana asekuro
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
dombestoasekuro
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
hipoteka protekto
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
studentoposedoj
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
grupoasekuro
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
proprietoasekuro
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
inundoasekuro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
fajroasekuro
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Perguntar o custo do seguro