Italiano | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
kuranta konto
conto corrente
Tipo de conta bancária
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Tipo de conta bancária
persona konto
conto personale
Tipo de conta bancária
kuna konto
conto cointestato
Tipo de conta bancária
infana konto
conto per bambini
Tipo de conta bancária
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Tipo de conta bancária
afera konto
conto aziendale
Tipo de conta bancária
studenta konto
conto per studenti
Tipo de conta bancária
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Dizer que você está interessado em seguros
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Tipo de seguro
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Tipo de seguro
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Tipo de seguro
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Tipo de seguro
hipoteka protekto
protezione mutuo
Tipo de seguro
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Tipo de seguro
grupoasekuro
polizza collettiva
Tipo de seguro
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Tipo de seguro
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Tipo de seguro
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Perguntar o custo do seguro