Holandês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan ik een bankrekening online openen?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
kuranta konto
lopende rekening
Tipo de conta bancária
ŝparadoj konto
spaarrekening
Tipo de conta bancária
persona konto
persoonlijke rekening
Tipo de conta bancária
kuna konto
gezamenlijke rekening
Tipo de conta bancária
infana konto
kinderrekening
Tipo de conta bancária
fremda valuto konto
vreemde valutarekening
Tipo de conta bancária
afera konto
zakelijke rekening
Tipo de conta bancária
studenta konto
studentenrekening
Tipo de conta bancária
Ĉu estas monataj kotizoj?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Krijg ik een chequeboekje?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wat is de spaarrente?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ik koop mijn eerste huis.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ik koop een tweede eigendom.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Dizer que você está interessado em seguros
hejma/domanara asekuro
inboedel/opstalverzekering
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
reisverzekering
Tipo de seguro
viva asekuro
levensverzekering
Tipo de seguro
sana asekuro
gezondheidsverzekering
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
autoverzekering
Tipo de seguro
dombestoasekuro
huisdierenverzekering
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
diefstalverzekering
Tipo de seguro
hipoteka protekto
hypotheekbescherming
Tipo de seguro
studentoposedoj
studentenverzekering
Tipo de seguro
grupoasekuro
groepsverzekering
Tipo de seguro
proprietoasekuro
schadeverzekering
Tipo de seguro
inundoasekuro
overstromingsverzekering
Tipo de seguro
fajroasekuro
brandverzekering
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hoeveel kost de verzekering?
Perguntar o custo do seguro