Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
kuranta konto
käyttötili
Tipo de conta bancária
ŝparadoj konto
säästötili
Tipo de conta bancária
persona konto
henkilökohtainen tili
Tipo de conta bancária
kuna konto
yhteistili
Tipo de conta bancária
infana konto
lasten tili
Tipo de conta bancária
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Tipo de conta bancária
afera konto
liiketili
Tipo de conta bancária
studenta konto
tili opiskelijoille
Tipo de conta bancária
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Dizer que você está interessado em seguros
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Tipo de seguro
viva asekuro
henkivakuutus
Tipo de seguro
sana asekuro
sairausvakuutus
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
autovakuutus
Tipo de seguro
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Tipo de seguro
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Tipo de seguro
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Tipo de seguro
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Tipo de seguro
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Tipo de seguro
inundoasekuro
tulvavakuutus
Tipo de seguro
fajroasekuro
palovakuutus
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Perguntar o custo do seguro