Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Bạn có những loại thẻ nào?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
girokonto
tài khoản hiện tại
Tipo de conta bancária
opsparingskonto
tài khoản tiết kiệm
Tipo de conta bancária
personlig konto
tài khoản cá nhân
Tipo de conta bancária
fælleskonto
tài khoản chung
Tipo de conta bancária
børnekonto
tài khoản con
Tipo de conta bancária
udenlandsk valuta konto
tài khoản ngoại tệ
Tipo de conta bancária
erhvervskonto
tài khoản kinh doanh
Tipo de conta bancária
studiekonto
tài khoản sinh viên
Tipo de conta bancária
Er der månedlige omkostninger?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Modtager jeg et checkhæfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Hvad er opsparingsrenten?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Jeg har mistet mit kreditkort
Tôi mất thẻ tín dụng
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Kan I spærre min konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Jeg har brug for et nyt kort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Jeg vil gerne have information om lån.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Perguntar por informações sobre empréstimos
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Jeg køber mit første hjem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Jeg køber en anden ejendom.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Jeg vil gerne genlåne.
Tôi muốn thế chấp
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Tôi mua tài sản để cho
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Min samlede årsindkomst er ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Dizer que você está interessado em seguros
Indboforsikring
Bảo hiểm hộ gia đình
Tipo de seguro
Rejseforsikring
bảo hiểm du lịch
Tipo de seguro
Livsforsikring
bảo hiểm nhân thọ
Tipo de seguro
Sygeforsikring
bảo hiểm sức khỏe
Tipo de seguro
Bilforsikring
bảo hiểm ô tô
Tipo de seguro
Husdyrsforsikring
bảo hiểm thú nuôi
Tipo de seguro
Tyveriforsikring
bảo hiểm trộm cắp
Tipo de seguro
Prioritetslånsbeskyttelse
bảo hiểm thế chấp
Tipo de seguro
Studenterforsikring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tipo de seguro
Gruppeforsikring
bảo hiểm nhóm
Tipo de seguro
Skadesforsikring
bảo hiểm tài sản
Tipo de seguro
Oversvømmelsesforsikring
bảo hiểm lũ lụt
Tipo de seguro
Brandforsikring
bảo hiểm hỏa hoạn
Tipo de seguro
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Hvor meget koster forsikringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Perguntar o custo do seguro