Polonês | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Was für Kontotypen gibt es?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
Girokonto
rachunek bieżący
Tipo de conta bancária
Sparkonto
rachunek oszczędnościowy
Tipo de conta bancária
Privatkonto
rachunek osobisty
Tipo de conta bancária
Gemeinschaftskonto
wspólny rachunek bankowy
Tipo de conta bancária
Kinderkonto
konto dla dziecka
Tipo de conta bancária
Konto für fremde Währungen
rachunek w obcej walucie
Tipo de conta bancária
Businesskonto
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de conta bancária
Studentenkonto
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de conta bancária
Fallen monatlich Gebühren an?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Wie ist der Zinssatz?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Können Sie mein Konto sperren?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Dizer que você está interessado em seguros
Hausratsversicherung
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
Reiseversicherung
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
Lebensversicherung
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
Krankenversicherug
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
KFZ-Versicherung
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
Versicherung für Haustiere
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
Diebstahlversicherung
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
Hypothekenversicherung
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
Studentenversicherung
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
Gruppenversicherung
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
Sachversicherung
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
Flutschutzversicherung
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
Brandschutzversicherung
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Was kostet die Versicherung?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Perguntar o custo do seguro