Turco | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
mikroçip
Requisito de entrada do animal
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
kuduz aşısı
Requisito de entrada do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
hayvan pasaportu
Requisito de entrada do animal
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Requisito de entrada do animal
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Có những quy tắc nào cho __________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
chó chỉ đường
rehber köpekler
Tipo de animal
chó hỗ trợ
yardımcı köpekler
Tipo de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal