Italiano | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
il microchip
Requisito de entrada do animal
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Requisito de entrada do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Requisito de entrada do animal
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Requisito de entrada do animal
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
chó chỉ đường
cani guida
Tipo de animal
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Tipo de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal