Holandês | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
microchip
Requisito de entrada do animal
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Requisito de entrada do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
dierenpaspoort
Requisito de entrada do animal
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bewijs van ontworming
Requisito de entrada do animal
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Có những quy tắc nào cho __________?
Wat is het beleid voor ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
chó chỉ đường
geleidehonden
Tipo de animal
chó hỗ trợ
hulphonden
Tipo de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal