Português | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Potřebuji dovozní povolení?
Preciso de uma licença de importação?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Má toto zvíře určenou karanténu?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
mikročip
microchip
Requisito de entrada do animal
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
vacina contra raiva (certificado)
Requisito de entrada do animal
cestovní pas pro zvířata
passaporte do animal
Requisito de entrada do animal
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tratamento contra tênias (certificado)
Requisito de entrada do animal
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Preciso usar um transportador autorizado?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quais são as regras para ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
Vodící psi
cães-guia
Tipo de animal
asistenční psi
cães auxiliares
Tipo de animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal