Polonês | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Preciso de uma licença de importação?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Existe um período de quarentena para [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
mikrochip
Requisito de entrada do animal
vacina contra raiva (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito de entrada do animal
passaporte do animal
paszport dla zwierząt domowych
Requisito de entrada do animal
tratamento contra tênias (certificado)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito de entrada do animal
Preciso usar um transportador autorizado?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Quais são as regras para ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
cães-guia
psy przewodniki
Tipo de animal
cães auxiliares
psy towarzyszące
Tipo de animal
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal