Inglês | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
mikrochip
microchip
Requisito de entrada do animal
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Requisito de entrada do animal
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Requisito de entrada do animal
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Requisito de entrada do animal
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
psy przewodniki
guide dogs
Tipo de animal
psy towarzyszące
assistance dogs
Tipo de animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal