Polonês | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
mikrochip
Requisito de entrada do animal
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito de entrada do animal
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Requisito de entrada do animal
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito de entrada do animal
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
guide dogs
psy przewodniki
Tipo de animal
assistance dogs
psy towarzyszące
Tipo de animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal