Holandês | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Do I need an import license?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Is there a quarantine period for [animal]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Are there specific rules for importing non-native species?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
microchip
Requisito de entrada do animal
rabies vaccination (certificate)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Requisito de entrada do animal
pet passport
dierenpaspoort
Requisito de entrada do animal
tapeworm treatment (certificate)
bewijs van ontworming
Requisito de entrada do animal
Do I have to use an authorized carrier?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
What are the rules for ______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
guide dogs
geleidehonden
Tipo de animal
assistance dogs
hulphonden
Tipo de animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal