Polonês | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
el microchip
mikrochip
Requisito de entrada do animal
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisito de entrada do animal
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Requisito de entrada do animal
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisito de entrada do animal
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
perros guía
psy przewodniki
Tipo de animal
perros de asistencia
psy towarzyszące
Tipo de animal
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal