Sueco | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Dizer que você gostaria de alugar algo
ห้องพัก
rum
Tipo de acomodação
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Tipo de acomodação
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Tipo de acomodação
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Tipo de acomodação
บ้านแฝด
parhus
Tipo de acomodação
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Tipo de acomodação
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Perguntar quanto custa o aluguel
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Perguntar qual é o valor do depósito
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Perguntar quando você pode ver a acomodação
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Estado do imóvel
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Estado do imóvel
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Perguntar se animais de estimação são permitidos
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Perguntar quais reformas foram feitas
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Perguntar se houve algum assassinato no local
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Perguntar se as instalações funcionam
ท่อประปา
rörläggningen
Instalações
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Instalações
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Perguntar quem é responsável por consertos
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Perguntar se você pode ver o termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Perguntar o que está incluído na venda
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Perguntar se houve problemas de aluimento
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos