Holandês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Dizer que você gostaria de alugar algo
ห้องพัก
een kamer
Tipo de acomodação
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Tipo de acomodação
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Tipo de acomodação
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Tipo de acomodação
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Tipo de acomodação
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Tipo de acomodação
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Perguntar quanto custa o aluguel
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Perguntar qual é o valor do depósito
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Perguntar quando você pode ver a acomodação
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Estado do imóvel
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Estado do imóvel
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Perguntar se animais de estimação são permitidos
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Perguntar quais reformas foram feitas
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Perguntar se houve algum assassinato no local
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Perguntar se as instalações funcionam
ท่อประปา
het sanitair
Instalações
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Instalações
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Perguntar quem é responsável por consertos
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Perguntar se você pode ver o termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Perguntar o que está incluído na venda
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Perguntar se houve problemas de aluimento
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos