Francês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Je voudrais louer _______.
Dizer que você gostaria de alugar algo
ห้องพัก
une chambre
Tipo de acomodação
แฟลต / ห้องชุด
un appartement
Tipo de acomodação
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un studio
Tipo de acomodação
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
une maison individuelle
Tipo de acomodação
บ้านแฝด
une maison jumelée
Tipo de acomodação
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
une maison mitoyenne
Tipo de acomodação
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Combien coûte le loyer par mois ?
Perguntar quanto custa o aluguel
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Les charges sont-elles inclues ?
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
เงินมัดจำคือเท่าไร
Quel est le montant de la caution ?
Perguntar qual é o valor do depósito
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Perguntar quando você pode ver a acomodação
ห้องชุด ________________
L'appartement est ____________.
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meublé
Estado do imóvel
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non meublé
Estado do imóvel
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Perguntar se animais de estimação são permitidos
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Combien de personnes partagent ce logement ?
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pour combien de temps louez-vous ?
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Perguntar quais reformas foram feitas
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Perguntar se houve algum assassinato no local
___________ ใช้งานได้ไหม
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Perguntar se as instalações funcionam
ท่อประปา
la plomberie
Instalações
เครื่องทำความร้อน
le chauffage
Instalações
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Perguntar quem é responsável por consertos
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Où est le thermostat ?
Perguntar se você pode ver o termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
การขายรวมอะไรบ้าง
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Perguntar o que está incluído na venda
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Perguntar se houve problemas de aluimento
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos