Espanhol | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
Dizer que você gostaria de alugar algo
ห้องพัก
habitación
Tipo de acomodação
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
Tipo de acomodação
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
Tipo de acomodação
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
Tipo de acomodação
บ้านแฝด
casa semiadosada
Tipo de acomodação
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
Tipo de acomodação
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
Perguntar quanto custa o aluguel
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
Perguntar qual é o valor do depósito
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Perguntar quando você pode ver a acomodação
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
Estado do imóvel
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
Estado do imóvel
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
Perguntar se animais de estimação são permitidos
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
Perguntar quais reformas foram feitas
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
Perguntar se houve algum assassinato no local
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
Perguntar se as instalações funcionam
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
Instalações
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
Instalações
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
Perguntar quem é responsável por consertos
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
Perguntar se você pode ver o termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
Perguntar o que está incluído na venda
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Perguntar se houve problemas de aluimento
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos