Chinês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Dizer que você gostaria de alugar algo
ห้องพัก
房间
Tipo de acomodação
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Tipo de acomodação
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Tipo de acomodação
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Tipo de acomodação
บ้านแฝด
半独立住宅
Tipo de acomodação
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Tipo de acomodação
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Perguntar quanto custa o aluguel
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Perguntar qual é o valor do depósito
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Perguntar quando você pode ver a acomodação
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Estado do imóvel
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Estado do imóvel
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Perguntar se animais de estimação são permitidos
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Perguntar quais reformas foram feitas
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Perguntar se houve algum assassinato no local
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Perguntar se as instalações funcionam
ท่อประปา
水管设备
Instalações
เครื่องทำความร้อน
暖气
Instalações
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Perguntar quem é responsável por consertos
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Perguntar se você pode ver o termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Perguntar o que está incluído na venda
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Perguntar se houve problemas de aluimento
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos