Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dizer que você gostaria de alugar algo
rum
ห้องพัก
Tipo de acomodação
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de acomodação
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de acomodação
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de acomodação
parhus
บ้านแฝด
Tipo de acomodação
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de acomodação
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Perguntar quanto custa o aluguel
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Perguntar qual é o valor do depósito
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Perguntar quando você pode ver a acomodação
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado do imóvel
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado do imóvel
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Perguntar se animais de estimação são permitidos
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Perguntar quais reformas foram feitas
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Perguntar se houve algum assassinato no local
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Perguntar se as instalações funcionam
rörläggningen
ท่อประปา
Instalações
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Instalações
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Perguntar quem é responsável por consertos
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Perguntar se você pode ver o termostato
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Perguntar o que está incluído na venda
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Perguntar se houve problemas de aluimento
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos