Chinês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

Jag vill hyra en/ett ________.
我在寻找租用 _______________ 。
Dizer que você gostaria de alugar algo
rum
房间
Tipo de acomodação
lägenhet
公寓
Tipo de acomodação
enrumslägenhet
单人套间
Tipo de acomodação
fristående hus/villa
独立住宅
Tipo de acomodação
parhus
半独立住宅
Tipo de acomodação
radhus
排屋
Tipo de acomodação
Hur mycket är hyran per månad?
每月租金多少?
Perguntar quanto custa o aluguel
Ingår driftskostnader?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
Hur mycket är depositionen?
押金多少?
Perguntar qual é o valor do depósito
När kan jag komma för en visning?
我什么时候可以过来看房?
Perguntar quando você pode ver a acomodação
Lägenheten är_________.
这间公寓________________。
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
möblerad
提供家具
Estado do imóvel
omöblerad
不提供家具
Estado do imóvel
Är husdjur tillåtna?
请问可以养宠物吗?
Perguntar se animais de estimação são permitidos
Hur byter jag energileverantör?
我如何更换能源供应商?
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
Hur många andra personer bor i lägenheten?
这间公寓里还有几个租客呢?
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
有多少人已经看过这间公寓了?
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
Hur länge är kontraktet?
请问租期多久?
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
请问邻居相处和睦吗?
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
Vilka renovationer har gjorts?
请问有哪些地方重新装修过?
Perguntar quais reformas foram feitas
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
När var ledningarna senast omkopplade?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
Finns det en parkeringsplats för min bil?
请问包含停车位吗?
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
Har någon blivit mördad här?
这里有发生过命案吗?
Perguntar se houve algum assassinato no local
Fungerar ______?
请问___________能正常运作吗?
Perguntar se as instalações funcionam
rörläggningen
水管设备
Instalações
värmesystemet
暖气
Instalações
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
请问房东负责维修吗?
Perguntar quem é responsável por consertos
Var är gas- och elmätarna?
请问煤气表和电表在哪里?
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
Var är termostaten?
温度调节器在哪里?
Perguntar se você pode ver o termostato
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

Hur många har budat på huset?
这个房子有多少人愿意买?
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
Hur länge har huset varit på marknaden?
请问这个房子待价而沽多久了?
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
Varför säljer ägarna huset?
请问房主为什么要卖房呢?
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
Hur länge har säljarna bott här?
请问房主在这里居住多久了?
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
Var är inkluderat i köpet?
请问哪些包含在售价里?
Perguntar o que está incluído na venda
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
请问是否有沉降问题?
Perguntar se houve problemas de aluimento
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
Kan du ta bort huset för marknaden?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos