Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

Я бы хотел(а) снимать________________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dizer que você gostaria de alugar algo
комната
ห้องพัก
Tipo de acomodação
квартира/апартаменты
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de acomodação
студия
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de acomodação
отдельный дом
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de acomodação
блокированный дом
บ้านแฝด
Tipo de acomodação
дом ленточной застройки
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de acomodação
Сколько стоит аренда в месяц?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Perguntar quanto custa o aluguel
Коммунальные услуги включены в стоимость?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
Какова стоимость депозита?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Perguntar qual é o valor do depósito
Когда я могу прийти для осмотра?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Perguntar quando você pode ver a acomodação
Жилье_______________.
ห้องชุด ________________
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
мебелировано
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado do imóvel
без мебели
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado do imóvel
Домашние животные разрешены?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Perguntar se animais de estimação são permitidos
Как я могу включить датчик электричества?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
Сколько еще человек живут в квартире?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
Как долго длится контракт?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
Были ли разногласия с соседями
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
Какие ремонтные работы здесь были?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Perguntar quais reformas foram feitas
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
Когда последний раз была заменена проводка?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
Кто живет наверху/внизу/рядом?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
Там есть парковка?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
Здесь кто-нибудь был убит?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Perguntar se houve algum assassinato no local
_________ работает?
___________ ใช้งานได้ไหม
Perguntar se as instalações funcionam
водопровод
ท่อประปา
Instalações
отопление
เครื่องทำความร้อน
Instalações
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Perguntar quem é responsável por consertos
Где расположены счетчики газа и электричества?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
Где термостат?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Perguntar se você pode ver o termostato
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

Сколько предложений имел этот дом?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
Как давно этот дом уже на рынке?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
Почему владельцы переезжают?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
Как долго продавец там живет?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
Что включено в продажу?
การขายรวมอะไรบ้าง
Perguntar o que está incluído na venda
Здесь были проблемы с обвалами?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Perguntar se houve problemas de aluimento
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
Что будет строиться в этом районе в будущем?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
Вы можете снять дом с рынка?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos