Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Acomodação

Acomodação - Aluguel

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dizer que você gostaria de alugar algo
une chambre
ห้องพัก
Tipo de acomodação
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de acomodação
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de acomodação
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de acomodação
une maison jumelée
บ้านแฝด
Tipo de acomodação
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de acomodação
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Perguntar quanto custa o aluguel
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Perguntar se os custos de eletricidade, gás e água estão inclusos
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Perguntar qual é o valor do depósito
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Perguntar quando você pode ver a acomodação
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Dizer se a acomodação é mobiliada ou não
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado do imóvel
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado do imóvel
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Perguntar se animais de estimação são permitidos
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Perguntar como trocar o fornecedor de energia
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Perguntar quantas pessoas estão vivendo no imóvel
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Perguntar quantas pessoas já visitaram o imóvel
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Perguntar se você pode ver os registros e relatórios de instalação de gás
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Perguntar quanto tempo dura o contrato de arrendamento
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Perguntar se houve desavenças entre os vizinhos
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Perguntar quais reformas foram feitas
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Perguntar se a caldeira é muito antiga e quando foi inspecionada pela última vez
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Perguntar quando foi a última vez em que a fiação foi trocada
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Perguntar quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Perguntar se existe uma vaga de estacionamento para o seu carro
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Perguntar se houve algum assassinato no local
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Perguntar se as instalações funcionam
la plomberie
ท่อประปา
Instalações
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Instalações
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Perguntar quem é responsável por consertos
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Perguntar onde estão os medidores de gás e eletricidade
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Perguntar se existem manuais de instruções e garantias dos aparelhos elétricos
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Perguntar quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Perguntar se você pode ver o termostato
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Perguntar se você pode ver o certificado de segurança do gás

Acomodação - Compra

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Perguntar quantas ofertas foram feitas para o imóvel
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perguntar por que o imóvel está sendo vendido
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Perguntar quanto tempo o vendedor morou no imóvel
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Perguntar o que está incluído na venda
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Perguntar se houve problemas de aluimento
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Perguntar sobre como achar uma transferência mais barata do título legal de propriedade
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Perguntar quais são os projetos de desenvolvimento para a área
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Perguntar se o imóvel pode ser retirado do mercado
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os azulejos do banheiro e da cozinha
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Perguntar onde os moradores anteriores compraram os móveis fixos