Esperanto | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Introdução geral sobre um assunto
Je obecně známým faktem, že...
Estas konata fakto, ke...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Introdução geral sobre um assunto
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Přetrvávající otázka v...je...
Daura temo en... estas...
Introduzindo os temas principais
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Enfatizando a importância do seu estudo
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autoři nejnovějších studií navrhují...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Našim cílem je...
Nia celo estas...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Podle definice...znamená...
Per difino... signifas...
Usada para definir determinada palavra
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Usada para definir determinada palavra
Je důležité si ujasnit definici...
Estas grave, havi certe la difino de...
Usada para definir determinada palavra
Termín...odkazuje na...
La termino... rilatas al...
Usada para definir determinada palavra
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Podle... je definován/a jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...se obecně rozumí...
...estas kutime komprenita por signifi...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Je důležité zdůraznit...
Gravas emfazi...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Zaměřujeme se na...
Nia fokuso estas sur...
Forma casual de definir determinada palavra
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
To, co máme na mysli, je...
Kion ni volas diri, estas ke...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Bylo navrhnuto několik definic.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Tato vysvětlení vychází z...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Usada para apresentar a hipótese principal
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Usada para apresentar a hipótese principal
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Usada para apresentar a hipótese principal
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho