Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introdução geral sobre um assunto
Det är ett välkänt faktum att ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
En hel del skrivs och sägs om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introdução geral sobre um assunto
Det är idag allmänt accepterat att...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Vi granskar därefter de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzindo os temas principais
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfatizando a importância do seu estudo
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Syftet är att ...
Ο σκοπός μας είναι...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

… betyder per definition …
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Usada para definir determinada palavra
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Usada para definir determinada palavra
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Usada para definir determinada palavra
Termen ... hänvisar till ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Usada para definir determinada palavra
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Enligt ... definieras ... som ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Det är viktigt att understryka ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Vårt fokus ligger på ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Forma casual de definir determinada palavra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Vad vi menar med detta är att ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Flera förklaringar har erbjudits.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Usada para apresentar a hipótese principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Usada para apresentar a hipótese principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Usada para apresentar a hipótese principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Usada para apresentar a hipótese principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para apresentar a hipótese principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho