Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introdução geral sobre um assunto
Хорошо известно, что...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
О... было уже многое написано и сказано...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introdução geral sobre um assunto
Сегодня принято считать, что...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Вспомним о таких фактах, как...
Trecând din nou în revistă factorii...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Постоянной темой... является...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzindo os temas principais
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfatizando a importância do seu estudo
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Это исследование посвящено изучению причин...
Această lucrare explorează cauzele...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Нашей целью является...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

...обычно определяют как...
Prin definiție, ... înseamnă...
Usada para definir determinada palavra
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Usada para definir determinada palavra
Необходимо четко разъяснить определение...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Usada para definir determinada palavra
Термин... относится к...
Termenul...se referă la...
Usada para definir determinada palavra
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Согласно..., ... может быть определено как...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... обычно понимают как ...
...este înțeles ca...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Важно подчеркнуть...
Este important să accentuăm...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Мы сфокусировались на...
Atenţia noastră este acum asupra...
Forma casual de definir determinada palavra
Наконец, дадим определение слова...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Мы имеем в виду, что...
Ceea ce vrem să spunem este...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Предлагаются различные толкования
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Usada para apresentar a hipótese principal
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Usada para apresentar a hipótese principal
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Usada para apresentar a hipótese principal
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Usada para apresentar a hipótese principal
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Usada para apresentar a hipótese principal
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho