Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Amacımız ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Demek istediğimiz şu ki ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho